กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 ก.ค. 2563 21:39 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
24 ก.ค. 2563 21:37 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
24 ก.ค. 2563 01:33 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์
24 ก.ค. 2563 01:31 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แนบ 116039382_602440550413768_8896608332679741601_n.jpg กับ ข่าวประชาสัมพันธ์
24 ก.ค. 2563 01:27 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
17 ก.ย. 2562 01:08 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์
17 ก.ย. 2562 01:06 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แนบ ศิลปหัตถกรรม 69 A2.jpg กับ ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ก.ย. 2562 18:07 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
5 ก.ย. 2562 18:07 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข หน้าแรก : HOME
15 ส.ค. 2562 02:55 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข กิจกรรมเดินรณรงค์ไข้เลือดออกและกิจกรรม Big Cleaning Day 14 สิงหาคม 2562
15 ส.ค. 2562 02:53 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แนบ ระเบียบว่าด้วยวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก.pdf กับ ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน
15 ส.ค. 2562 02:53 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน
15 ส.ค. 2562 02:46 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
15 ส.ค. 2562 02:40 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข การวัดและประเมินผลการเรียน
15 ส.ค. 2562 02:39 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
15 ส.ค. 2562 02:36 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แนบ ตารางเรียน 2562 ป.6.pdf กับ เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
15 ส.ค. 2562 02:36 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แนบ ตารางเรียน 2562 ป.5.pdf กับ เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
15 ส.ค. 2562 02:36 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แนบ ตารางเรียน 2562 ป.4.pdf กับ เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
15 ส.ค. 2562 02:36 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แนบ ตารางเรียน 2562 ป.3.pdf กับ เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
15 ส.ค. 2562 02:36 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แนบ ตารางเรียน 2562 ป.2.pdf กับ เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
15 ส.ค. 2562 02:36 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แนบ ตารางเรียน 2562 ป.1.pdf กับ เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
15 ส.ค. 2562 02:35 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
15 ส.ค. 2562 00:39 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
15 ส.ค. 2562 00:38 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม อัปเดต เครื่องแต่งกายชุดลูกเสือ.jpg
15 ส.ค. 2562 00:38 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม แนบ เครื่องแต่งกายชุดลูกเสือ.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า