ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๖  โดยมี นายอรุณ  ปุสเทพ  นายอำเภอเชียงคาน  และนายสาลี  สุนทราวิรัตน์  ศึกษาธิการอำเภอเชียงคานเป็นผู้จัดตั้ง  ด้วยเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการและได้รับความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันสร้างเป็นอาคารชั่วคราว  โดยตั้ง นายศิริศักดิ์  ยศปัญญา  เป็นครูใหญ่  มีนักเรียนชาย  ๒๖  คนหญิง  ๒๐  คน  รวมทั้งหมด  ๔๖ คน

 

Comments