ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก  ตำบลชมเจริญ  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย 42150
ผู้อำนวยการโรงเรียน  โทร 081-117-9848
ครู สงกรานต์  ทองคำ   โทร 082-172-9509Comments